Szkolenia BHP

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunków pracy. Co więcej, powinien również przeszkolić ich w zakresie BHP, szczególnie w miejscach o zwiększonym ryzyku i tam, gdzie operuje się specjalistycznym sprzętem. Oto krótki artykuł wprowadzający w problematykę przepisów BHP.

Warto pokreślić, że obowiązek przeszkolenia swoich pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Znaczy to, że pracodawca absolutnie nie może dopuszczać do stanowiska pracy osób, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji albo potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej wiedzy na temat przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące akty prawne wyraźnie mówią, że pracodawca musi zapewniać szkolenia pracowników w zakresie BHP przed dopuszczeniem ich do miejsc pracy.

Istotne rozporządzenia
Pamiętaj, że szkolenie z zakresu BHP w całości odbywa się na koszt pracodawcy. Najczęściej kurs trwa w godzinach pracy kursanta, co sprawia, że szkolenie BHP jest jedynym szkoleniem zawodowym, zaliczającym się w pełni do czasu pracy. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy szkolenie nie odbywa się w czasie pracy konkretnych pracowników, tylko po jego zakończeniu, pracodawca będzie zobowiązany do potraktowanie tych nadprogramowych godzin jako świadczenia pracy. Warto również wiedzieć jaki dokumentu regulują zakres szkoleń BHP, ponieważ Kodeks Pracy nie jest jedynym aktem, który spełnia tę funkcję. Również w artykule 237 k.p., będącym rozporządzeniem z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. „rozporządzenie szkoleniowe”) określono szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP, gdzie opisano m.in. zakres kursu, wymagania co do treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą zostać zwolnieni z pewnych ściśle określonych etapów lub rodzajów kursu.

Czy wszyscy muszą być szkoleni?
Okazuje się jednak, że nie wszyscy są objęci tak restrykcyjnie obowiązującymi przepisami. Wyżej przywołane dokumenty mówią, że szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do stanowiska pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na identycznym stanowisku, które zajmował u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem następnej umowy o pracę. Jest to jedyny taki przypadek i w każdym innym odbycie kursu BHP jest obowiązkowe.

Autor