Szkolenia okresowe i pracownicy BHP

Do głównego zadania służb BHP należy doradzanie, monitorowanie oraz kontrola działań pracodawcy mieszczących się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Skoro w zakładzie pracy zatrudnieni są pracownicy służb BHP to możliwe jest wykonywanie przez nich szkoleń okresowych? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy dokładnie określa procedury przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służby BHP. W rozporządzeniu tym zawarto określony zbiór zadań, które obligatoryjnie zobowiązana jest wypełniać służba BHP, jednak nie przewiduje przeprowadzenia wspomnianych wyżej okresowych szkoleń z obszaru BHP.

Jakie możliwości są dostępne?
W kwestii możliwości rozciągnięcia zadań służby BHP o przeprowadzanie szkoleń okresowych na przykład za zgodą konkretnych pracowników służby BHP głos zabiera § 2 ust. 2 Rozporządzenia, według którego wspomniana służba nie może być obciążana innymi zadaniami niż wskazano w obowiązujących dokumentach. Główne cele działania służb BHP są również prawnie regulowane i są to przede wszystkim funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie są to zatem funkcje szkoleniowe w tym obszarze. Przepisy zatem wyraźnie wskazują, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu BHP pracownikom, jednak nie może się to odbywać poprzez działanie służby BHP.

O czym jeszcze warto pamiętać?
Twierdzenie, że pracodawca nie może zobowiązać pracownika służby BHP do przeprowadzenia szkoleń okresowych łączy się z istotnym faktem, że ten musi być w stanie realizować główne cele swojej działalności. Należy jednak zaznaczyć, że nigdzie nie widniej zapis, który zakazywałby przeprowadzania tego typu szkoleń przez wspomnianych pracowników w czasie wolnym od pracy czy po upływie czasu pracy danego pracownika lub przed rozpoczęciem pracy w danym dniu. W takich sytuacjach prowadzenie charakteryzowanych szkoleń okresowych jest dopuszczalne w ramach oddzielnie zawieranych umów między tymi pracownikami a firmą. Może to być na przykład umowa zlecenie czy umowa o dzieło, ponieważ przedmiot zlecenia nie pokrywa się z obowiązkami związanymi z obecnym stanowiskiem pracy.

Autor