Prawidłowe szkolenie BHP

Każdy pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Liczba pracowników nie ma tu absolutnie znaczenia. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z procedurą i chcesz zapewnić swoim pracownikom właściwie szkolenie, zapraszamy do lektury artykułu.

Na wstępie musisz wiedzieć, że szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy można podzielić na wstępne i okresowe. Obowiązujące przepisy stwierdzają też, że w ramach szkoleń wstępnych trzeba przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy. Nie każdy jednak będzie mógł je przeprowadzić.

Przepisy prawne
Obowiązek przeprowadzenia odpowiednich szkoleń z zakresu BHP dotyczy każdego pracodawcy i nie wpływa na to np. bardzo mała liczba zatrudnionych osób. Zakazane jest dopuszczenie do stanowiska pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji, zezwoleń, umiejętności oraz wystarczającej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto również sam pracodawca jest zobowiązany do przejścia przez szkolenia z zakresu BHP na takim poziomie, który pozwoli na odpowiednie wykonywanie obowiązków oraz monitorowanie miejsca pracy. Tego rodzaju szkolenie powinno być przeprowadzane okresowo, a więc powtarzane.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy
Pierwsza część wstępnego szkolenia BHP to instruktaż ogólny, który pozwala uczestnikom na zapoznanie się z bazowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny prace, które zawarte są w Kodeksie Pracy, regulaminach pracy i innych odpowiednich do miejsca pracy dokumentach. Ponadto kursant zostanie zapoznany z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzi pracownik służb BHP, która może zostać do tego zatrudniona bądź jest inspektorem w danej firmie. Instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla uczestników szkolenia, którzy muszą zapoznać się z czynnikami środowiskowymi, charakterystycznymi dla ich miejsc pracy. Najistotniejsze będzie tu zaznajomienie z ryzykiem zawodowym, który wiąże się z danym stanowiskiem, jak również z metodami chroniącymi przed ewentualnym zagrożeniem.

Ile trwa szkolenie?
Obowiązujące przepisy wyraźnie określają, że instruktaż ogólny szkolenia wstępnego nie powinien być krótszy niż 3 godziny lekcyjne, podczas gdy instruktaż stanowiskowy będzie różnił się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Dla pracowników administracyjno-biurowych czas ten to 2 godziny lekcyjne a dla pozostałych jest to 8 godzin lekcyjnych.

Autor