Szkolenia BHP

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunków pracy. Co więcej, powinien również przeszkolić ich w...
Zobacz

Szkolenia okresowe i pracownicy BHP

Do głównego zadania służb BHP należy doradzanie, monitorowanie oraz kontrola działań pracodawcy mieszczących się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy...
Zobacz

Prawidłowe szkolenie BHP

Każdy pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Liczba pracowników nie ma tu absolutnie znaczenia. Jeśli nie...
Zobacz

Szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy

Do elementarnych obowiązków każdego pracodawcy należy ochrona życia i zdrowia własnych pracowników. Wiąże się to z tym, że każdy zatrudniony pracownik, bez...
Zobacz

Szkolenie BHP konieczne do rozpoczęcia pracy

Obowiązujące przepisy prawne rozróżniają wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Skutkuje to tym że bez zaliczenia wstępnego...
Zobacz

Częstotliwość przeprowadzania okresowych kursów BHP

W Polsce istnieje obowiązek powtarzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników. Należy podkreślić, że systematyczność ich przeprowadzania będzie zależała od...
Zobacz

Okresowe szkolenia BHP

Według obowiązującego Kodeksu Pracy, poza szkoleniami wstępnymi, pracodawca jest również zobligowany do kierowania pracowników na szkolenia okresowe z zakresu...
Zobacz