Zarobki operatora koparki

Na co dzień często widzimy duże, ciężkie lub małe koparki podczas pracy przy budowie dróg, budynków oraz elementów infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej bądź telekomunikacyjnej. Maszyny te obsługiwane są przez wyspecjalizowanych operatorów, których zarobki w stosunku do wykonywanej pracy przedstawiają się całkiem atrakcyjnie. Jeśli chcesz wiedzieć ile zarabiają operatorzy koparek, zapraszamy do dalszej lektury.

Nie każdy może zostać operatorem koparki. Aby zyskać odpowiednie pozwolenie trzeba ukończyć właściwy kurs i pozytywnie zdać egzamin. Według rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny robocze, w tym również koparki, muszą być obsługiwane tylko i wyłącznie przez pracowników, którzy ukończyli szkolenie i tym sposobem uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez specjalną komisję powoływaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Możliwa pensja
Należy podkreślić, że operatorzy koparek należą do pracowników wykwalifikowanych. Wiąże się to z tym, że ich zarobki będą zależeć między innymi od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia oraz pracodawcy. Bardzo często zawód ten jest wykonywany sezonowo, co wynika ze specyfiki działania branży budowlanej, gdzie operatorzy koparek najczęściej znajdują pracę. Oczywiście równie wielu operatorów koparko-ładowarek posiada stałą pracę np. w kopalni, składach, zakładach przetwarzania kruszyw czy utylizacji odpadów. Biorąc pod uwagę różne możliwości stanowiska i organizacji pracy, trzeba zaznaczyć, że równie odmiennie będą wyglądały zarobki. Z danych można wyciągnąć średnią stawkę godzinową operatora zatrudnianego w firmie jako pracownik, która będzie wynosić od 10 do 30 złotych. Operator pracujący na własny rachunek, który najczęściej posiada własną koparkę operator, zarabia od 50 do 400 złotych za godzinę. Tutaj wszystko będzie zależeć od wielkości koparki i trudności pracy. Do opisanych stawek należy doliczyć wszystkie koszty prowadzenia własnej działalności takie jak składki, podatki, ubezpieczenia, koszt zakupu maszyny, koszt paliwa, przeglądów, remontów. Nie zawsze więc opłaca się pracować na własny koszt, wszystko zależy od ilości zleceń i naszej umiejętności pozyskiwania klientów.

O czym jeszcze pamiętać?
Zanim wybierzesz się na kurs dla operatora koparko-ładowarki, zorientuj się czy spełniasz wszystkie standardowe wymagania. Aby podejść do szkolenia musisz mieć wykształcenie co najmniej podstawowe, skończone 18 lat i zezwolenie lekarskie do wykonywania pracy operatora maszyn.

Autor