Charakterystyka profesji operatora koparko-ładowarki

Aby zostać operatorem koparko-ładowarki należy spełniać kilka kryteriów. Do tych zupełnie podstawowych należy pełnoletność i posiadanie wykształcenia przynajmniej podstawowego. Nie bez znaczenia jest też dobry stan zdrowia, ponieważ trzeba uzyskać odpowiednie zaświadczenie lekarskie, zezwalające na wykonywanie tego typu profesji.

Oczywiście 18 rok życia i dokument od lekarza to nie wszystko, aby móc pracować jako operator koparko-ładowarki. Chcąc wykonywać ten zawód należy ukończyć specjalistyczny kurs, jak np. szkolenie na operatora koparko-ładowarki klasy III, składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Celem takiego kursy jest solidne i odpowiednie przygotowanie do egzaminu a następnie do odpowiedzialnej pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki.

Przebieg szkolenia
Cały kurs na operatora koparko-ładowarki będzie obejmował część teoretyczną oraz praktyczną. Na pierwszą część składają się zagadnienia z zakresu dokumentacji technicznej maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych, eksploatacji oraz obsługi urządzeń roboczych. Praktyczna część szkolenia to przede wszystkim nauka eksploatacji maszyn roboczych w odmiennych warunkach terenowych i technologicznych. Oficjalna lista ośrodków, które posiadają uprawnienia do szkolenia operatorów koparko-ładowarek możesz znaleźć na stronie Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn prowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kiedy kurs zostanie ukończony, kandydat na operatora koparki musi zdać obowiązkowy egzamin, którego organizatorem jest ośrodek szkolenia. Zapewnia on maszyny i poligon do przeprowadzenia egzaminu praktycznego oraz gwarantuje obecność przy sprawdzianie praktycznym instruktorów dla każdej z maszyn. Ponadto ośrodek przygotowuję listę kandydatów zgłoszonych do egzaminu praktycznego oraz ich wnioski o przeprowadzenie sprawdzianu. Przystępując do egzaminu praktycznego należy mieć właściwe ubranie robocze, jak również obowiązkowy sprzęt ochrony osobistej. Właściwy egzamin składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej.

Idealny operator
Kiedy zdasz już egzamin i nabędziesz odpowiednie uprawnienia warto, żebyś wiedziała jakie cechy osobowe pożądane są w tym zawodzie. Bardzo ważne jest, aby operator był odpowiedzialny, ponieważ od niego zależy bezpieczeństwo ludzi pracujących w otoczeniu jego maszyny. Musi więc być również rozważny i zdolny do przewidywania skutków swoich działań. Praca ta wymaga maksymalnej koncentracji oraz refleksu, który pomaga w sytuacjach awaryjnych.

Autor