Na czym polega praca operatora sprzętu do robót ziemnych?

Nie ma placu budowy bez odpowiednich urządzeń, które pozwalają na kontynuowanie niezbędnych prac. Oczywiście maszyny te wymagają specjalistycznej obsługi i tak między innymi wygląda sprawa z koparko-ładowarką. Bez właściwie wyszkolonego operatora znającego się na działaniu koparki prace budowlane nie ruszą do przodu. A na czym dokładnie polega ta profesja?

Operator sprzętu do robót ziemnych to osoba wykonująca wiele zróżnicowanych zadań a plac budowy to tyko część możliwych zleceń. Do najczęstszych zajęć należą tu roboty ziemne w żwirowniach, kamieniołomach, piaskowniach przy obsłudze takich maszyn jak koparki jednonaczyniowe i wielonaczyniowe, koparki drenarskie, koparko-spycharki i koparko-ładowarki, maszyny do czyszczenia rowów melioracyjnych, zgarniarki, spycharki, walce, równiarki, ładowarki, zagęszczarki i ubijaki. Ponadto zajmuje się takimi sprawami jak rekultywacją nieużytków przez wykonywanie orki i wysiewanie roślin; śledzeniem wskazań przyrządów kontrolnych oraz natychmiastową reakcją na wszelkie niesprawności.

Zawodowe obowiązki
Do zadań operatora tych specjalistycznych maszyn należy głównie przygotowywanie obszaru prac i zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska. Jest on zobowiązany do dokładnego zapoznania się z obmiarem prac, wskazówkami geodezyjnymi oraz do ustawienia parametrów osprzętu do maszyn ziemnych. Jeśli chodzi o specjalistyczne zadania to często należy do nich wykonanie rowów drenarskich z zachowaniem spadku dna przy użyciu koparek drenarskich, koparek wielonaczyniowych bądź koparek wielonaczyniowych łańcuchowych; odspajanie mas ziemnych przy użyciu koparek jednonaczyniowych, koparko-spycharek, koparko-ładowarek oraz odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych za pomocą zgarniarek, spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych. Bardzo często zadaniem operatorów są również takie czynności jak formowanie nasypów i zagęszczanie mas ziemnych przy pomocy maszyn zagęszczających: walców statycznych, wibracyjnych, zagęszczarek czy ubijaków. Równie często osoby wykonujące tą profesję dokonują orki i wysiewów przy rekultywacji nieużytków z wykorzystaniem ciągników z osprzętem; montują i demontują osprzęt roboczy obsługiwanych maszyn.

Co jeszcze?
Do równie istotnych obowiązków operatora sprzętu do robót ziemnych należy bezpieczne transportowanie obsługiwanej maszyny na miejsce pracy, jak również do bazy. Nie może on zapominać o stałej współpracy z osobami nadzorującymi roboty ziemne i inspektorami BHP. Poza pracą operatora musi on również sporządzać raport dzienny z wykonanych prac oraz regularnie sprawdzać jakość wykonywania własnej pracy, odpowiednio po kolejnych etapach robót. Ważna jest również jego ogólna ocena efektów końcowych.

Autor