Co robi operator koparki?

Interesuje Cię praca operatora koparki? Warto wiedzieć, że pod tym hasłem mamy najczęściej do czynienia z operatorem koparko-ładowarki z tego względu, że oferowane na rynku szkolenia łączą w jednym trybie możliwość uzyskania uprawnień na oba te pojazdy. W ten sposób mamy znacznie większe pole manewru na rynku pracy. Osoba, która zostanie zatrudniona w tym zawodzie pracuje zazwyczaj na różnego rodzaju budowach lub w składach materiałów sypkich, gdzie koparka służy do wykonywania takich czynności jak np. przeładunek. 

Warto podkreślić, że praca operatora koparko-ładowarki nie należy do bardzo skomplikowanych. Nie znaczy to jednak, że nie są wymagane pewne cechy, które pomogą wykonywać obowiązki profesjonalnie. Bardzo dobrze jeśli osoby przystępujące do wykonywania tego zawodu będą odpowiedzialne, spostrzegawcze i umiejące oceniać potencjalne ryzyko. Warto nadmienić, że obecnie jest to bardzo popularna profesja, co wynika z tego, że w Polsce dużo się inwestuje w nowe obiekty budowlane zarówno przemysłowe, jak i mieszkalne zatem potrzebni są specjaliści związani z branżą budowlaną.

Jak zostać operatorem?
Osoba, która planuje zostać operatorem koparki musi ukończyć odpowiedni kurs, którego zakończenie gwarantuje wręczenie wymaganych uprawnień. Niestety do szkolenia mogą podejść wyłącznie osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B. Wiąże się to z faktem, że choć sama praca na budowie nie wymaga posiadania przy sobie prawa jazdy to czasem zachodzi potrzeba przejechania pewnego odcinka po drodze publicznej, wówczas trzeba wylegitymować się właściwym dokumentem. Ceny kursu różnią się między sobą w zależności od danego województwa, jednak dolna granica wynosi zazwyczaj 1500 złotych, z kolei górna to 2100 złotych. 

Jakie warunki trzeba spełniać?
Poza posiadaniem prawa jazdy, przed podjęciem kursu należy spełnić inne podstawowe warunki jak ukończenie 18 lat, posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego, przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego że kandydat może wykonywać profesję operatora maszyn o określonej specjalności. oraz udokumentowanie miesięcznego stażu pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu trzeba odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne, które trwają co najmniej 26 godzin.

Autor